Başkanın
Mesajı

Ahmet Karaçöl

ADH Holding çalışanlarının birlikte oluşturduğu kültür ve ülkemize olan inancımız başarımızda en önemli etken olmuştur.
Bu şirket kültürü, önümüzdeki dönemde grup şirketlerimizi çok daha ileri noktalara taşıyacaktır.

ADH Holding’in Değerli Çalışanları ve Kıymetli İşOrtaklarımız,

İnsanlık tarihini etkileyen, ülkemizde ve dünyada yakın tarihte örneğine az rastladığımız gelişmeler meydana gelmiştir. Küresel iş dünyasında yaşanan hızlı değişimlerle birlikte, kazancımızın yüzde 80’ini teknolojiye yatırıyor olmamızın etkisiyle şirketimizin dijital dönüşümü sağlanmıştır.

Teknoloji ve insan kaynağı gücünü, kendi kapasiteleri ve yetkinlikleri dahilinde doğru konumlandırabilen şirketler, yakın gelecekteki öncü kurumlar olarak sektörlerinde yerlerini alacaklardır.

ADH Holding olarak geçmişte olduğu gibi, gelecekte de öncü rolümüzü devam ettirebilmek için teknolojiye ciddi anlamda yatırım yapmaya devam edeceğiz.

Çıktığımız bu yolda, başarımızdaki en önemli etkenler, bize güç veren, başarılarımızı sürdürülebilir kılan, bizleri yıllardır hep daha iyiye ve ileriye taşıyan çalışanlarımızdır. ADH Holding çalışanlarının birlikte oluşturduğu kültür ve ülkemize olan inancımız başarımızda en önemli etken olmuştur. Bu şirket kültürü ve inancımız, önümüzdeki dönemde grup şirketlerimizi çok daha ileri noktalara taşıyacaktır.

Değerlerimizden aldığımız güç ve ilham ile tüm faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

Saygılarımla,

Ahmet Karaçöl

Yönetim Kurulu Başkanı